Sütur Atma ve Sütur Alma

Dikiş Atma

Hizmet Açıklaması:

Sütur atma veya Sütur alma, doğru anatomik yapıyı koruyarak yara kenarlarını bir araya getirmek ve yara iyileşmesi süreci boyunca yeterli kuvveti sağlamaktır.Yara kapatılırken iyi bir kanama kontrolü yapılmalıdır.

Sütur Atma ve Sütur Alma Hizmetinin Amacı

Sütur Atma: Acil durum gerektiren bir konudur. Kesiklerde eğer tendonlarda bir sıkıntı yoksa çok parçalı bir yaralanma değilse, tamamen steril koşullarda daha önce Otoglav’da steril edilmiş dikiş seti kullanılarak, kesilmiş bölge temizlenerek dikilir. Dikilme işleminden sonra pansumanları belli aralıklarla yapılır.

Sütur Alma: Bu işlem de steril koşullarda olur. Hasta ya ameliyat olmuştur sonrasında bize gelir ve dikişlerini pens ve bistürü yardımıyla alırız. Ya da bizim dikiş attığımız vaka 10-15 gün sonra bize gelir ve dikişleri steril koşullarda alınır.

Sütur Atma İşlemi

Sütur atma sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek yapılır:

 • Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verip izin alınır.
 • Kullanılacak malzemeler kontrol edilir.
 • Hastaya uygun pozisyon verilir.
 • Kullanılacak steril malzemeler uygun şekilde açılır.

sütur atma sütur alma

 • Sütur atma, Yara yabancı maddelerden temizlenir.
 • Düz klempe dört kat olarak katlanmış steril tampon takılır ve üzerine antiseptik madde dökülür.

sütur atma sütur alma

 • Yara kenarları içten dışa genişleyen daireler şeklinde temizlenir.

yarakenarlari

 • Delikli steril örtü yaranın çevresine örtülür.

Delikli steril örtü

 • Anestetik maddenin kapağı açılır.
 • Anestetik madde enjektöre çekilir.
 • Anestetik madde yara kenarına uygulanır.

sütur atma sütur alma

 • Dikiş materyalinin iğnesi 2/3’lük kısmından tutulacak şekilde portegüye yerleştirilir.

sütur atma sütur alma

 • Yara kenarı penset ile tutulur.

yarakenaripenset

 • İğne yara kenarlarından eşit mesafede ve derinin tüm katlarını alacak şekilde geçirilir.
 • İğnenin çıktığı noktanın iki yanına pensetin uçları yerleştirilir.
 • Penset ile deri geri itilir iğne dışarıya çıkarılır.

sütur atma sütur alma

 • Derinin dışından iğne portegü ile tutulur.
 • Portegü bilek hareketiyle iğnenin kıvrımına uygun döndürülerek deriden çıkarılır ve dikişe başlanılan noktada, dışarıda 2-3 cm iplik kalana kadar iğne çekilir.
 • Portegü yardımı ile düğüm bağlanır.
 • İpliğin uzun kalan tarafından bir el ile ipi tutarak portegünün ucuna iki kez dolanır.
 • Portegü ile diğer taraftaki serbest ucu yakalayıp eller çapraz yapacak biçimde dolanan ipi karşı tarafa, portegü ucundaki ip de uzun ip tarafına çekilir.
 • Aynı işlem bir de ters yönde tekrarlanarak düğüm bir öncekinin üstüne oturtulur.
 • Düğüm olabildiğince yara kenarlarından uzaklaştırarak düğümün ipliğin deriye girdiği noktaya oturması sağlanır.
 • Yara kenarları arasında boşluk kalmayacak ve yara kenarları hafifçe dışa doğru dönecek şekilde düğüm sıkıştırılır.
 • Düğüm oturunca portegü gevşetilip ipin ucu serbest bırakılır.

sütur atma sütur alma

 • Düğümden sonra 5-7 mm iplik kalacak biçimde her iki ip makas ile kesilir.
 • Sütur atma, Yara boyutuna bağlı olmakla birlikte 1 cm’den sık olmamak üzere yeterli sayıda dikiş atılır.

sütur atma sütur alma

 • Dikiş atma işlemi bittikten sonra yara antiseptik madde ile tekrar temizlenir.
 • Yaranın üzeri steril tampon ile örtülerek flaster yardımı ile tesbit edilir.

tampon

 • Kullanılan malzeme uygun şekilde toplanır.
 • Tüm atıklar güvenli biçimde uygun atık kutusuna atılır.

Atika

 • Eldivenler çıkarılır, uygun atık kutusuna atılır.
 • Eller yıkanır.
 • Yapılan işlem kaydedilir.

Dikiş Alma Zamanları

sutüratmasutüralma

Sütur Alma Zamanları Tabloda Belirtilmiştir

Lokalizasyon Sütur(Dikiş) alma zamanı
(Gün)
Yüz 3-5
Sütur Skalp 7-10
Gövde 7-10
Kol ve bacak 10-14
Eklemler 14

 

Keçiören Halk Sağlık Kabini İnstagram

Keçiören Halk Sağlık Kabini

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.