Sinüzit Tedavisi

sinuzit-tedavisi

Hizmet Açıklaması:

Sinüzit Tedavisi; Sinüzit sinüslerin içindeki mukozanın iltihabıdır. Akut ve kronik olarak iki türü vardır. Artan hava kirliliği, kentsel sık yaşam ve antibiyotiklere karşı artan direnç nedeniyle son on yılda yükselişe geçmiştir.

Sinüsler burun ve çevresindeki yüz kemiklerinin içinde çocukluk çağlarından itibaren oluşmaya başlayan
hava keseleridir.Normal olarak burun ve sinüsler günde yaklaşık olarak yarım litre salgı (mukus) salgılar.

Üretilen mukus burun örtüsü (mukoza) üzerinde hareket ederek bakterileri, havayla taşınan partikülleri ve toz parçacıklarını temizlerler. Sonra bu mukus geriye boğaza süzülür ve yutulur. İçindeki parçacıklar ve bakteriler mide
asidi tarafından parçalanır. Birçok insan bunun farkında değildir çünkü normal bir vücut fonksiyonudur.

Sinuzit tedavisi tanısı için öncelikle fiziki muayene yapılır bu nazal endoskopik muayenedir. Akabinde önerdiğimiz hastanede diğer tanısal testler yapılmaktadır. röntgen, alerji testleri, sinüslerin bilgisayarlı tomografisi sinüs tanısı için yapılan testlerdendir.

Sinüzit Tedavisi Amacı

Sinuzit tedavisi sırasıyla

  1. Enfeksiyonun kontrol altına alınması
  2. Doku ödeminin azaltılması
  3. Drenajın sağlanması
  4. Sinüs ostiumunun açıklığının sağlanması
  5. Hastalık süresinin azaltılması
  6. Komplikasyonların önlenmesidir.

Sinüzit tedavisi birincil hedefi sinüs kavitesinin sterilitesini ve normal mukosilier fonksiyonu tekrar sağlamak ve osteomeatal kompleks obstrüksiyonunu ortadan kaldırmaktır.Eğer medikal tedavi ile bu hedefe ulaşılamazsa, cerrahi
tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Rinosinüzitli hastalarda çeflitli genel tedavi prensiplerinin uygulanması çok önemlidir. Bu prensiplerin çoğu nemlendirme ve ödemin azaltılması ile daha normal bir nazal çevre yaratmaya yöneliktir. Mukosilier transport mukus viskositesine bağlı olduğu için, bu viskositeyi azaltıcı giriflimler uygulanmalıdır.

Cerrahi Müdahale

Sinuzit tedavisi cerrahi müdahele gerektiren maddeler

  • İlaç tedavisine yanıt alınamayan hastalar
  • Burunda kemik veya kıkırdak eğrilikleri bulunan hastalar (septum deviasyonu)
  • Burunda et büyümeleri olanlar(konka hipertrofileri)
  • Burun ve sinüslerde nazal polipleri bulunan hastalar cerrahi müdahale gerektirebilir.

Cerrahi müdahalede aynı muayenede olduğu gibi endoskoplarla yapılmaktadır. Genelde bu operasyonların süresi 1 saati geçmez.
Endoskoplarla burun içine girerek sinüs ağızları genişletilir, sinüs içleri temizlenir varsa polipler temizlenmelidir.
Operasyondaki amaç sinüslerin tekrar normal havalanmasını sağlamaktır. Operasyonun sonunda eriyen

Keçiören Halk Sağlık Kabini İnstagram

Keçiören Halk Sağlık Kabini

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.