Migren Başağrısı Tedavisi

Migren Tedavi Başağrısı Tedavi

Hizmet Açıklaması:

Migren Tedavi(Başağrısı Tedavisi); insanların hayat kalitesi ve iş gücünü azaltan, çoğunlukla genç ve orta yaşlı bireyler olmak üzere popülasyonun %10’nunu etkileyen primer baş ağrısı bozukluğudur.

İlerleyen yıllarda hastalığın patogenezinin daha iyi anlaşılmasıyla daha etkili tedavilerin ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu yeni tedavi seçenekleri sadece hastalarda yeni ümitlere neden olmayacak, bunun yanında hastalığın ciddi sosyoekonomik etkilerini de azaltacaktır.

Atak süresi: 4 – 72 saat (tedavisiz!)
Ağrı özellikleri (en az ikisi):

 1. Tek taraflı
 2. Zonklayıcı
 3. Orta / çok şiddetli
 4. Baş hareketleri ile ağrıda artış (+)

Ağrı sırasında (en az biri):

 1. Bulantı ve/ veya kusma
 2. Sese / gürültüye artmış duyarlılık

Başağrısı Tedavi(Migren Tedavi)

Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.

İlaç dışı Migren Tedavi(Başağrısı Tedavi)

Migren tedavisi, Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi

 • Yaşam şeklinin düzenlenmesi:
 • Düzenli uyku ve beslenme
 • Egzersiz
 • Relaksasyon teknikleri
 • Tetikleyicilerin farkında olma ve kaçınma
 • Diyet (Alkol, nitritler, aspartam, peynir)
 • Çevresel faktörler (Parlak ışık, hava değişiklikleri, yükseklik, koku)
 • İlaçlar
 • Hormonal faktörler (Menstruasyon, ovulasyon, oral kontraseptif)
 • Biyofeedback
 • Kognitif-davranışsal tedaviler

İlaç tedavisi

Başağrısı Tedavi(Migren Tedavi)

Baş Ağrısı Tedavi, İlaç ile akut atak ve profilaktik tedavi olarak iki alt gruba ayrılır.

Akut atak tedavisi

Migren Tedavi(Başağrısı Tedavi)

 • Migren ataklarını etkili, hızlı, tutarlı ve 24 saat içinde tekrarı olmaksızın kalıcı bir şekilde
  tedavi etmek
 • Ağrının şiddetini ve eşlik eden bulguları azaltmak veya ortadan kaldırmak
 • Atağın süresini kısaltmak
 • Atakların oluşturduğu özürlülüğü ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve hastayı normal günlük yaşam aktivitesine döndürmek
 • Tedaviye bağlı gelişebilecek en az yan etkiye maruz kalmasını sağlamaktır.

Akut atak tedavisinde genel prensipler

Başağrısı Tedavi(Migren Tedavi)

 • Migren atak tedavisi ‘Basamaklı’ veya “Atağa uygun tedavi” şeklinde uygulanabilir.
 • Basamaklı” tedavide, ilk tercih non-spesifik ilaçlardır. Non-spesifik migren ilaç tedavisinden hasta fayda görmez ise spesifik ilaçlara (triptanlara veya ergotamin ve türevlerine) geçilir.
 • “Atağa uygun” tedavide, başağrısı ataklarının şiddetine, süresine, sıklığına, semptomlara, eşlik eden hastalıkların varlığına, daha önce kullanılan tedavilerin başarı durumuna ve hastanın tercihine göre uygulanacak tedaviye karar verilir.
 • Hafif şiddetteki ataklarda non-spesifik ilaçlar, orta ve şiddetli ataklarda triptanlar veya ergotaminler tercih edilir.
 • Bulantı veya kusmanın eşlik ettiği durumlarda anti-emetik ilaçlar verilir.
 • İlaç aşırı kullanım başağrısından kaçınmak için akut atak tedavisi için kullanılacak olan basit analjezikler ayda 15 tabletten fazla, NSAİ ve ergotamin türevleri ayda 10 tabletten fazla, triptanlar ise ayda 9-10 tabletten fazla alınmamalıdır.

Atak tedavisinde kullanılan ilaçlar

 1. Basit ve Kombine analjezikler, Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar
 2. Migrene özgü ilaçlar (Triptanlar, Ergot türevleri)
 3. Anti-emetikler
 4. Opioidler
 5. Nöroleptikler
 6. Diğerleri

Uzman kadromuz enjeksiyon ve serum takviyesi ile hastalık takip edilir. Hastanın memnuniyeti gözlenip en kısa sürede başarıyla çözüme ulaşılır.

Keçiören Halk Sağlık Kabini İnstagram

Keçiören Halk Sağlık Kabini

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.